buynuzlu

buynuzlu
1.
sif. Buynuzu olan. Buynuzlu heyvanlar. – Bir buynuzlu təkə dik qayanın başına çıxıb, dörd ayağı ilə tullanıb, geriyə qayıdıb və yenə də bu sərt qayaya çıxırdı. S. R..
2.
is. bot. Birillik yem bitkisi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • şeşən — (Tovuz) dik buynuzlu, şiş buynuzlu. – Şeşən inəx’ davakar olar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kəlin — qoyun: (Ağcabədi, Ağdam, Başkeçid, Borçalı, Culfa, Füzuli, Hamamlı, Xocavənd, Kürdəmir, Qax, Qazax, Şəmkir, Tovuz) buynuzlu qoyun. – Anamsan, qoyunun kəlini, səni sağan qız gəlinin, quceydım incə belini (Füzuli); – Bizim sürüdə kəlin qoyun çoxdı… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pört — (Zaqatala) ağciyər (iri buynuzlu heyvana aiddir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • div — f. nağıllarda: müsbət qəhrəmanlara qarşı qoyulan iri cüssəli, çirkin, eybəcər və buynuzlu mifik personaj. Divi rəcim qovulmuş div; divi səfid ağ div (İran əsatirində Rüstəmin düşməni və onun öldürdüyü div) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şaxdar — f. 1) budaqlı, qollu budaqlı; 2) buynuzlu (heyvan haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • buynuzsuz — sif. Buynuzu olmayan. Buynuzsuz keçi, inək. – Buynuzsuz qoçun qisasını buynuzlu qoçda qoymazlar. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəyirmək — f. Səs təqlidini bildirən söz; daha çox kiçik buynuzlu və balaca heyvanların səslənmələri. Dana anasının dalınca bəyirirdi. – Gedə, nə belə payız buzovu kimi bəyirirsən? M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • div — is. <fars.> Şərq nağıllarında: müsbət qəhrəmanlara qarşı qoyulan çirkin, eybəcər, həddən artıq cəsamətli, buynuzlu əfsanəvi vücud, heyvan. Div ilə pəri olurmu həmdəm? F.. Özgələri meşədə ayıdan ehtiyat eləyəndə müsəlmanların yadına div… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • geyik — is. zool. Dağlıq meşələrdə yaşayan, bəzi cinsləri iri dallı budaqlı buynuzlu, böyük və gözəl heyvan. Dağlarda geyik mənəm; Buynuzu böyük mənəm; Yarın nə dərdi, qəmi; Ona ağır yük mənəm. (Bayatı) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçi — is. Süd, yun, ət verən buynuzlu ev heyvanı. Keçi əti. Keçi südü. Keçi balası (çəpiş). Anqara keçisi (çox zərif yunlu keçi cinsi). – Keçinin əcəli çatanda çobanın çomağına sürtünər. (Ata. sözü). Necə bulandırıb keçi bu çayı? Keçi aşağıda, qurd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”